iTunesArtwork2

Beschrijving

WordTribute is een App waarmee je prijzen kunt winnen / WordTribute is an App that enables you to win prizes.

De App bestaat uit Woorden van bedrijven die een prijs aanbieden. Voeg een leuke associatie aan een Woord toe en zorg ervoor dat de associatie (Tribute) het meest geliked wordt.

De prijs wordt bepaald op basis van de meeste likes van een Tribute. Indien het jouw Woord is, krijg je automatisch een bericht dat je de prijs hebt gewonnen en kun je de prijs verzilveren.

Een Woord is een bepaalde periode actief en als de prijs is uitgegeven kunnen weer nieuwe Tributes geplaatst worden.

Voordat je met WordTribute van start kan gaan, dien je in te loggen op Facebook of met een WordTribute account.

Je krijgt bij aanvang 10 Tributes en kunt deze plaatsen bij één Woord of meerdere Woorden. Je kunt altijd nieuwe Tributes bijkopen middels een In-App Purchase.

WordTribute maakt gebruik van:

• Facebook (optioneel)
• Geo locaties
• Push Messages
• In App Purchases

________________________________________

WordTribute is an App that enables you to win prizes.

The App consists of Words of businesses (that offer prizes. Add a nice association (Tribute) to a Word and make sure your association is ‘liked’ most.

The prize is based on the most ‘liked’ Tribute. If this Tribute appears to be your Word, you will be automatically informed of having won the prize, and you can cash it.

A Word is active for a period of time, and after the prize has been cashed, new Tributes can be added.

Before starting WordTribute you must login to Facebook or with a WordTribute account.

On starting you receive ten free Tributes and can add these to one or more Words. You can always buy more Tributes via an In-App Purchase.

WordTribute makes use of:

•Facebook (optional)
•Geo locations
•Push Messages
•In-App Purchases

WordTribute is available on iPod, iPhone and iPad.