DvdZ

Beschrijving

De stichting stelt zich ten doel om mensen met een fysieke beperking te motiveren en te stimuleren om actiever te bewegen.

We organiseren uitdagende sportieve evenementen en clinics waarbij iedereen met een amputatie kan deelnemen om kennis te maken met de sport en te ervaren dat er veel mogelijk is op sportief gebied.

Verder ondersteunt stichting DennisvanderZeijden diverse sportactiviteiten en geeft meerdere keren per jaar voorlichting bij bedrijven en instanties.

Daarnaast ondersteunt de foundation individuen bij het realiseren van persoonlijke concrete sportieve ambities en/of het verbeteren hiervan.